ဒူးဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည့္ကြင္းလယ္ကစားသမား ေက်ာ္မင္းဦးသည္ ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းႏွင့္ပူးတြဲေလ့က်င့္ေန

ဒူးဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည့္ကြင္းလယ္ကစားသမား ေက်ာ္မင္းဦးသည္
ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းႏွင့္ပူးတြဲေလ့က်င့္ေနသည္။

ေက်ာ္မင္းဦးသည္ ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘရာဇီးလ္ႀကံ့ခိုင္ေရးနည္းျပ၏
အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာ္မင္းဦးသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဘာလုံးကစားနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဒဏ္ရာအေျခအေနမွာ သက္သာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေဘာလုံးကစားျခင္းမွအနားယူေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း MFF ဥကၠဌ
ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ညႇိႏွိုင္းမွုေၾကာင့္ ဒူးဒဏ္ရာကိုကုသကာ ျပန္ကစားနိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

Loading...

Credit to (Eleven Sports)

Video -Duwun Sports

Unicode

ဒူးဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည့္ကြင္းလယ္ကစားသမား ေက်ာ္မင္းဦးသည္
ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းႏွင့္ပူးတြဲေလ့က်င့္ေနသည္။

ေက်ာ္မင္းဦးသည္ ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘရာဇီးလ္ႀကံ့ခိုင္ေရးနည္းျပ၏
အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ေက်ာ္မင္းဦးကအသင္းမွာေလ့က်င့္ေနပါတယ္။သူ႔ရဲ့ဒဏ္ရာအေျခအေန၊ႂကြက္သားအေနအထားေတြ
တိုးတက္လာဖို႔ ဘရာဇီးလ္ႀကံ့ခိုင္ေရးနည္းျပနဲ႔ေလ့က်င့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းလက္ေထာက္
နည္းၿပ ဦးခ်စ္နိုင္ကေျပာၾကားသည္။

ေက်ာ္မင္းဦးသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဘာလုံးကစားနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဒဏ္ရာအေျခအေနမွာ သက္သာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေဘာလုံးကစားျခင္းမွအနားယူေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း MFF ဥကၠဌ
ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ညႇိႏွိုင္းမွုေၾကာင့္ ဒူးဒဏ္ရာကိုကုသကာ ျပန္ကစားနိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

Credit to (Eleven Sports)

Loading...

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *